بازاریابی فروش

بازاریابی فروش

 • اهداف دوره:
 • -بررسی جهت گیری های استراتژیک شرکت ها در شرایط مختلف محیط بازارها در مورد بازاریابی و فروش بازاریابی
 • بررسی تکنیک های ارزش آفرینی برای مشتریان
 • بررسی ابعاد و مولفه های بازاریابی خدمات 
 • بررسی اهمیت رضایت مشتریان و چگونگی جلب رضایت آن ها و مدیریت شکایت مشتریانو آمیخته بازاریابی stp5بررسی مدل
 • بررسی مشکلات بازاریابی و فروش شرکت ها و ارائه راه حل

سرفصل ها و رئوس مطالب 

 • جهت گیری استراتژیک شرکت ها در مورد بازاریابی  و فروش در شرایط مختلف محیط بازارها 
 • بازاریابی خدمات
 • مدل و آمیخته بازاریابی خدماتSTP 
 • مدیریت برند
 • فروشندگی حرفه ای 
 • اصول و فنون مذاکره

برچسبها :